Gorjan "GoGo" Slaveski def. Jake Lindsey (Nick Vespe/BKFC)

BKFC 49: Slaveski vs. Lindsey Fight Night Photo Gallery